Наукова робота
Програма
82-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених
Збірник
82-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених
Навчально-методичний посібник
Підтримка дитини в умовах емоційного напруження

Наукова робота

кафедри психіатрії, психотерапії, наркології і медичної психології

 

   Наукова проблема над якою працює кафедра: Медико-психологічна реабілітація і абілітація населення в умовах інформаційно-психологічної війни і пов’язаних з нею викликів.

  Актуальність проблеми.

У часи інформаційно-психологічної війни джерела ризиків виникнення катастрофічних особистісних трагедій призводять до нестабільності, розвитку дезадапційних станів, психічної патології серед населення.

За даними ВООЗ, психічні та поведінкові розлади виявляються у більш ніж 25% всіх людей в певні періоди їх життя та є дуже поширеними в усьому світі. Внаслідок зазначених розладів деформується особистість людини, виникає її дезадаптація. Для більшості осіб, які зазнали вплив інформаційно-психологічної війни властиві травмуючі чинники, що пов'язані з такими надзвичайними подіями як бойові дії, терористичні акти, інформаційні атаки, нестабільний економіко-соціальний стан суспільства, напружений ритм і низький рівень якості життя.

Слід відзначити високий вплив негативних емоційних реакцій, що можуть потенціювати суїцидальну небезпеку таких осіб. Ризик аутоагресивної поведінки у осіб з невротичними і пов'язаними зі стресовими розладами в цілому в 3 рази вище, ніж в популяції. Найбільшу небезпеку серед цієї групи розладів становлять особи з наявністю травмуючої події, де ризик суїцидальних спроб перевищує такий в популяції в 6 разів. Отже, проблема профілактики, своєчасної діагностики та реабілітації постраждалих осіб особливо складна. Розробка ефективних профілактичних, лікувальних та реабілітаційних методів є важливим медико-соціальним завданням сучасної психіатрії.

Виконання науково-дослідних робіт співробітниками кафедри:

 1. Тема НДР: «Комплексна оцінка ранніх стадій захворювань психічного та неврологічного спектру у пацієнтів та членів їх сімей (клініка, діагностика, лікування, реабілітація, прогноз)» (внутришньоуніверситетська НДР. Термін виконання - 2016-2018).

2. Тема НДР: «Оптимізація сучасних підходів до діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з захворюваннями органів порожнини рота та щелепно-лицевої області» (внутришньоуніверситетська НДР. Термін виконання - 2016-2018).

 

Основні наукові публікації викладачів кафедри:

 • Статті Scopus, Web of Science:

 1.  Andre Sourander, Roshan Chudal, Norbert Skokauskas, Ahmed Malallah Al‑Ansari, Anat Brunstein Klomek, Chanvit Pornnoppadol, Gerasimos Kolaitis, Junko Maezono, Hans‑Cristoph Steinhausen, Helena Slobodskaya, Hitoshi Kaneko, Jaya Regmee, Liping Li, Mai Huong Nguyen, Meytal Grimland, Olga Osokina, Say How Ong, Samir Kumar Praharaj, Sigita Lesinskienė, Sturla Fossum, Tjhin Wiguna, Valentina A. Makasheva, Venla Lehti Unmet needs of child and adolescent psychiatrists among Asian and European countries: does the Human Development Index (HDI) count // European Child & Adolescent Psychiatry https://doi.org/10.1007/s00787-017-1095-7.

 2.  Осокина О. И., Ивнев Б.Б., Путятин Г.Г., Ушенин С.Г., Денисов Є.М. Критичность к болезни при шизофрении: диагностика и инсайт-ориентированная психотерапия // Запорожский медицинский журнал. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 397–403.

 3. Panchenko O.A., Sliwinski Z., Radchenko S.M., Kabantseva A.V. Hardware-software medical rehabilitation complex for vertebral diseases patient. Fizjoterapia Polska. Agencja Wydawnicza Medsportpress, 2015; 3(15): P. 6-11. H-Index 9, SJR 0,189 (2018). https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84951100945&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=311ab412a8188dee8ebcc96f36648815&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%287004783303%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=

http://fizjoterapiapolska.pl/ru/article/hardware-software-medical-rehabilitation-complex-for-vertebral-diseases-patients/

 

 • Монографії:

 1. Осокина О.И. Шизофрения: анализ спектра психозов: монография. Краматорск: «Каштан», 2016. 340 с.

 2. Осокіна О.І., Івнєв Б.Б., Денисов Є.М. Психотерапія і психосоціальна реабілітація пацієнтів з первинним психотичним епізодом (розділ в монографії). – С. 150-229;

 3. Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін: еволюція та управління: монографія / за заг. ред. Мироненка Є. В.  / Ящишина Ю. // Особливості  розвитку ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх управлінців в умовах вищого закладу освіти.  Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 272 с. С. 232-262 .

 4. Осокіна О.І., Путятін Г.Г., Ушенін С.Г. Функціональне відновлення пацієнтів з первинним психотичним епізодом та проблема стигматизації при шизофренії (розділ в монографії). С. 229-255 // Раннє втручання в психоз (нові діагностичні та терапевтичні парадигми): колективна монографія. Харків: «Видавець Строков Д.В.», 2019 – 324. с.

 5. Ящишина Ю.Н., Алексейчук « Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі ВНЗ» (розділ в монографії), стор. 512-513.

 6. Ящишина Ю.Н., Алексейчук І.С. «Особливості організації психолого-педагогічного супроводу процесу розвитку психічного здоров’я студентської молоді». Монографія за загальною редакціею проф.. Ю.Д. Бойчука 2018р.

 7. Сучасні здоров'язбережувальні технології : монографія / за заг. ред. проф. Ю.Бойчука. - Ящишина Ю., Алексейчук І.// - Здоровязберігаючі технології в навчально-виховному процесі ВНЗ –Харків : Оригінал 2018. – 724 с. – С. 512 – 518.

 8. Панченко О.А. Кабанцева А.В. Источники инфорационного воздействия на ребенка (раздел в монографии). Информационная безопасность ребенка: монография. К.: КВИЦ, 2016. Гл. 3. С. 117-168.

 9. Панченко О.А., Кабанцева А.В., Симоненко Е.Б. Информационное здоровье ребенка. Психотерапевтическая и психологическая помощь ребенку, подвергшемуся информационному воздействию (раздел в монографии). Информационная безопасность ребенка: монография.  К.: КВИЦ, 2016. Гл. 6. С. 263-307.

 10. Панченко О.А., Банчук Н.В., Кабанцева А.В. и др. Медико-психологический контроль на автомобильном транспорте: монография / под общ ред. проф. О.А. Панченко. Харьков: ИПП «Контраст», 2017, 288 с.

 

    Науково-методична  література:

 1. Осокина О.И. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства: учебное пособие. Краматорск: «Каштан», 2016. 280 с.

 2. Основы биоэтики и биобезопасности: учебное пособие. Под. ред.О.И. Осокиной, В.И. Абрамова. Краматорск: «Каштан», 2016. 356 с.

   Навчальні посібники з рекомендацією МОН України:

 1. Вчимося активної взаємодії: практикум // Буштин Х., Ковалик І.,Сіданіч І.та інш. Львів, Видавництво «Компанія Манускрипт», 2017. –  544 с.

 2. Кабанцева А.В., Корнєєва О.Л. Підтримка дитини в умовах емоційного напруження: навчально-методичний посібник. К.: КВІЦ, 2018. 136 с.  Посібник рекомендовано комісією МОН України.

 

   Міжнародна співпраця.

1) Освітній проект «Teaching for the better future» ведеться між трьома країнами: Норвегія-Арменія-Україна 2017 – 2019 рр.

2) Науковий проект: «Євразійське дослідження дитячого та підліткового психічного здоров’я» «Eurasian Child and Adolescent Mental Health Study (EACMHS)» (Україна-Фінляндія, 2016-2019 рр.).

3) Міжнародна культурно-освітня поїздка «Гуманітарно-медична співпраця» до Словаччина, Австрії, Франції, Іспанії, Італії, Словенії та Угорщині (Осокіна О.І., Путятін Г.Г.), 2017.

 

   Стажування.

1. Осокіна О.І., Путятін Г.Г. Військовий медичний інститут м. Варшави (Польща), стажування з курсу: «Бойовий стрес» (25 год.) 13-17 листопаду 2017 р.

2. Осокіна О.І., Ушенін С. Г. Been awarded Pass (Grade B2) in First Certificate in English, Cambridge English Level1  Certificate in ESOL International (First), March, 2018.

3. Осокіна О.І., Нестеренко Т.В., Стеценко Л.А. Інтернаціональний центр прогресивних технологій у сфері психології та медицини «Astralitus», підвищення кваліфікації (60 год.) на тему: «Біосугестивна терапія для корекції психосоматичних розладів», 23-29 вересня 2018 р, м. Печ (Угорщина).

4. Нестеренко Т.В. Тренинговый центр «Триединство», підвищення кваліфікації (6 ак.г.) на тему: «Метафорические карты. Интенсив.» для роботи зі страхами, психосоматикой, кризами та травмами, 27 липня 2018 р, онлайн-навчання

 

   Участь працівників кафедри у наукових заходах:

 1. Конференція з міжнародною участю «Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм». (Луганськ, 2014);

 2. Науково-практична конференція із міжнародною участю «Медична та психологічна реабілітація та абілітація» (Костянтинівка, 2014);

 3. Международная научно-практическая конференция «Человек и транспорт. Эффективность. Безопасность. Эргономика» (Санкт-Петербург, 2014);

 4. Науково-практична конференція «Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України – наукова школа дитячої психології» (Київ, 2015);

 5. Міжнародна науково-практична конференція «Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах» (Київ, 2015);

 6. ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015 (Wroclaw, Poland, 2015);

 7. Міжнародний конгрес «Медицина транспорту – 2015» (Одеса, 2015);

 8. Науково-практична конференція із міжнародною участю «Медичний та психологічний контроль стану людини» (Костянтинівка, 2015);

 9. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні, психологічні та політичні проблеми транскордонної безпеки» (Одеса, 2016);

 10. ХVІ Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості» (Київ, 2016);

 11. Міжнародний круглий стіл «Міжнародні норми та стандарти в сфері безпеки на транспорті. Проблематика та передова практика» (Київ, 2016);

 12. Національна конференція «Розвиток державної політики та інформаційних технологій у сфері безпеки дорожнього руху» (Київ, 2016);

 13. Х Міжнародна науково-практична конференція «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (Київ, 2016);

 14. XV Минский международный форум по тепло- и масообмену (Минск, 2016);

 15. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медико-психологічна допомога при постстресових станах: діагностика, лікування, реабілітація» (Костянтинівка, 2016);

 16. XXII edycji Miedzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej ‘Zycie bez boly’ (Poland, 2017);

 17. V Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України «Неврологічна, психіатрична та наркологічна допомога в Україні: тенденції розвитку та сучасні виклики» (Харків, 2017);

 18. VI Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 2017);

 19. ІХ Міжнародна науково-практична конференція  з позитивної психотерапії Н.Пезешкіана «Життя, конфлікти і любов в транскультуральному світі» (Одеса, 2017);

 20. Круглий стіл з участю міжнародних спеціалістів «Раннє виявлення суїцидальних тенденцій у дітей і підлітків та методи їхньої корекції» (Харків, 2017);

 21. І Міжнародний Конгрес з питань реформування системи управління безпеки дорожнього руху (Київ, 2017);

 22. Міжнародна науково-практична конференція  «Сучасний вимір психології та педагогіки» (Львів, 2017).

 23. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого - погляд у майбутнє» (Київ, жовтень 2017);

 24. Міжнародна науково-практична конфенренція «Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки» (Одеса, листопад 2017); 

 25. Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Медико-психологічні виклики сучасності»  (м.Костянтинівка, Донецька обл, листопад 2017).

 26.  II International Scientific and Practical Conference "TOPICAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE" (Warsaw, Poland. November, 2017).

 27. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології» (Харків, грудень).

 28. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії», м. Маріуполь 28.02.2018 р.

 29. XI щорічна науково-практична конференція «Становлення та розвиток особистості в умовах інформаційної війни», м. Київ 02.03.2018 р.

 30. ХХIV науково-практична конференція  з нагоди Міжнародного дня інвалідів  2018 року «Життя без болю. Здорові діти – здорова Європа»  «Велика наука для маленьких пацієнтів», (м. Згожелець, Польща 15-17.03.2018 р.)

 31.  Міжнародна  науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук» 23-24 березня 2018. Львів.

 32.    International Conference «Psychological Applications and Trends 2018» Porto, Portugal, 5-7 may, 2018.

 33. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa «Jagelollńska Wiosna Fizjoterapii» Krakow, 25-26 Maj, 2018.

 34. Міжнародна  науково-практична конференція «Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний і соціологічний виміри» Одеса, 31 травня-1 червня 2018 року.

 35. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми оптимального функціонування особистості у сучасних умовах» 25 жовтня 2018 м. Харків.

 36. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Реалізація тривоги у психічні та соматичні розлади у населення в зоні проведення антитерористичної операції», 2 листопада 2018 року, Костянтинівка.

 37. Світовий медичний форум «MEDICA-2018», 12-15 листопада 2018 року, Дюсельдорф, Німеччина.

 38. І Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині», Харків, 28-30 листопада, 2018 року. (участь без доповіді).

 39. «Перспективи розвитку психології як науки в країнах ЄС та в Україні», 1–2 лютого 2019 року  Варшава, Республіка Польща.

 40. Науково-практичний круглий стіл «Інформаційно-психологічні виклики в умовах гібридної війни», Костянтинівка, 26 лютого 2019.

 41. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми», Київ, 15 березня 2019.

 42.  ХХV науково-практична конференція  з нагоди Міжнародного дня інвалідів  2019 року «Життя без болю. Здорові діти – здорова Європа»  «Велика наука для маленьких пацієнтів», (м. Згожелець, Польща 28-30.03.2019 р.).

 43. International scientific and practical conference «Prospects for the development of psychology as a science in EU countries and Ukraine»: Conference proceedings. February 1-2, 2019. Warsawa, Poland.

 44. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики», Київ, 11 квітня 2019.

 45. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Технології психолого-педагогічного  супроводу виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб», Київ, 18 квітня 2019 року.

 46. «Медико-психологічні проблеми реабілітології», Костянтинівка, Донецька обл., 30 жовтня 2019 року.

 47. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» Харків, 28-29 листопада 2019.

 48. «Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості» Запорожжя, 13-14 грудня 2019 року,

 49. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переяслав, 2020.

 50. V міжнародна науково-практична конференція «Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів»  Київ, 19 березня 2020 р.

 51. Dynamics of the development of world science, Ванкувер, 13-15 травня 2020 р.

 52. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Інтеграційний розвиток особистості і суспільства: психологічний та соціологічний вимір (Одеса, 12 червня 2020 р.);

 53. Міжнародний онлайн симпозіум для лікарів «Мистецтво лікування», 09 липня 2020р, Кропівницький.

 54. Всеукраїнська науково-практична конференція для лікарів. Мистецтво лікування. 23-24 квітня 2020р. м. Маріуполь

 55. Україно-Американський симпозіум «Неврологія і офтольмологія сьогодні: колаборація на стику спеціальностей. 29 травня 2020р. м. Київ

 56. Всеукраїнська науково-практична конференція для лікарів. Мистецтво лікування. 21-22 травня 2020р. м. Львів

 57. Всеукраїнська науково-практична конференція для лікарів. Мистецтво лікування. 14-15 травня 2020р. м. Полтава.

 58. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів. Мистецтво лікування. 11 червня 2020р. м. Луцьк.

 59. Науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю. «Оптимізація психофармакологічних підходів до лікування психічних та поведінкових розладів». 4-5 червня 2020р. м. Харків.

 60. Науково-практична конференція «Мовна комунікація: наука, культура, медицина». 04 – 05 червня 2020. м. Тернопіль.

 

 

   Наукова робота серед студентів і інтернів

Систематично на кафедрі ведеться наукова робота серед перспективних молодих вчених. На даний час на кафедрі діють два студентських наукових гуртка з дисциплін «Психіатрія»,  «Основи біоетики та біобезпеки».

 

Орієнтовний перелік  наукових досліджень молодих вчених студентського гуртка  з дисципліни  «ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ»

на 2020-2021 навчальний рік

 

Науковий керівник: Нестеренко Тетяна Володимирівна, асистент кафедри психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології

 

Довідка: Для зручності та варіативності проведення наукового дослідження молодими вченими (студентами) тема досліджень може обиратися як групою студентів, де вже є пропозиції щодо напрямків розробки теми, так і одноосібно кожним із студентів окремо. Для формулювання теми ураховуються мета і завдання роботи студентського гуртка, актуальність дослідження, особові інтереси, схильності та задатки студентів.

Група 1

Тема1: «Етичні проблеми генетичної технології»

Підтема1.1: «Новітні тенденції розвитку генетичних технологій».

Підтема1.2: «Біоетичні аспекти генної терапії».

Підтема1.3: «Етичні, правові та соціальні аспекти і біобезпека пренатальної діагностики, та популяційних скринінгових досліджень».

Підтема1.4: «Генетична паспортизація і превентивна хірургія: біоетичні аспекти».

Група 2

Тема2: «Біоетичні аспекти донорства та трансплантології»

Підтема 2.1: «Проблема комерціалізації в трансплантації».

Підтема 2.2: «Етичні проблеми, що пов’язані із констатацією смерті людини. Прижиттєве пожертвування органів».

Підтема 2.3: «Трансплантація і донорство в Україні».

Підтема 2.4: «Медико-етичні проблеми ксенотрансплантації».

 Група 3

Тема3: «Біоетичні аспекти реанімації, смерті та евтаназії»

Підтема 3.1: «Біоетичні проблеми реанімації».

Підтема 3.2: «Визначення, види евтаназії. Життєвий сенс вибору смерті».

Підтема 3.3: «Біоетичні та правові проблеми евтаназії та суїциду за сприянням лікаря. Правове регулювання евтаназії в Україні та зарубіжних країнах».

Підтема 3.4: «Евтаназія: пошуки альтернативи».

Група 4

Тема4: «Етичні проблеми нових репродуктивних технологій»

Підтема 4.1: «Загальна характеристика репродуктивних технологій».

Підтема 4.2: «Методи штучного запліднення».

Підтема 4.3: «Експерименти на ембріонах».

Підтема 4.4: «Сурогатне материнство».

Група 5

Тема5: «Медико-етична і правова оцінка штучного аборту»

Підтема 5.1: «Біологічний та правовий статус ембріону людини».

Підтема 5.2: «Гідність і недоторканість людського життя з моменту його запліднення до природної смерті. Позиція релігійних конфесій щодо проблеми штучного аборту».

Підтема 5.3: «Право жінки на аборт: історія розвитку».

Підтема 5.4: «Право лікаря на відмову від проведення аборту».

Група 6

Тема6: «Біоетичні аспекти науково-дослідницької роботи: експеримент та клінічні дослідження»

Підтема 6.1: «Принципи доказової медицини та їх біоетична оцінка».

Підтема 6.2: «Правові основи проведення клінічних досліджень лікарських препаратів».

Підтема 6.3: «Етична оцінка методик проведення досліджень».

Підтема 6.4: «Етичний погляд на використання тварин у наукових пошуках та навчальному процесі».

Група 7

Тема 7: «Екологічні аспекти використання генетично модифікованої продукції»

Підтема 7.1: «Основні принципи оцінки генетично модифікованих організмів та їх біобезпечність». Підтема 7.2: «Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами».

Підтема 7.3: «Маркування генетично модифікованої продукції».

Підтема 7.4: «Оцінка генетично модифікованих продуктів в Україні».

Група 8

Тема 8: «Сучасні біотехнології та їх роль у медицині та суспільстві»

Підтема 8.1: «Етико-правові аспекти історичного розвитку біотехнологій. Екологічні біотехнології».

Підтема 8.2: «Нормативна база екологічної безпеки біотехнологічних виробництв».

Підтема 8.3: «Відходи біотехнологічних виробництв, можливості їх утилізації».

Підтема 8.4: «Гігієнічний та мікробіологічний контроль біотехнологічних виробництв».

 Група 9

Тема 9: «Вакцинація: біоетичні та правові аспекти» 

Підтема 9.1: «Історична довідка та медичні аспекти вакцинації».

Підтема 9.2: «Щеплення дітей проти інфекційних хвороб: обов’язкове чи за бажанням батьків?». Підтема 9.3: «Правове регулювання вакцинації в Україні та світовий досвід».

Підтема 9.4: «Виготовлення, транспортування та зберігання вакцин: контроль якості».

Група 10

Тема 10: «Біологічні загрози»

Підтема 10.1: «Основні джерела виникнення біологічних загроз».

Підтема 10.2: «Епідеміологічна тріада. Епідеміологічні вимірювані змінні».

Підтема 10.3: «Види біологічних ризиків. Біологічна зброя та біотероризм».

Підтема 10.4: «Законодавство у сфері біобезпеки. Міжнародний досвід».

Група 11

Тема 11: «Клонування тварин і людини: біоетичні проблеми»

Підтема 11.1: «Технологія клонування».

Підтема 11.2: «Типи клонування людини».

Підтема 11.3: «Релігія і клонування».

Підтема 11.4: «Клонування вищих тварин та людини: дозволити чи заборонити».

Група 12

Тема 12: «Медико-етичні та правові проблеми та біобезпека профілактики, діагностики та лікування ВІЛінфікованих, осіб з туберкульозом та вірусних гепатитів»

Підтема 12.1: «Діагностика та лікування ВІЛ-інфікованих. Проблема ВІЛ-інфекції в Україні» Підтема 12.2: «Діагностика та лікування осіб з туберкульозом. Особливості розповсюдження туберкульозу в Україні».

Підтема 12.3: «Діагностика та лікування вірусних гепатитів. Чи є в Україні епідемія гепатиту?».

Підтема 12.4: «Соціальне виключення ВІЛ-інфікованих. Проблеми морально-етинчого характеру». Група 13

Група 13

Тема 13: «Біоетичні основи професійної діяльності лікаря»

Підтема 13.1: «Моделі стосунків між лікарем і пацієнтом».

Підтема 13.2: «Стосунки хворого з персоналом лікувальних установ і сім’єю. Роль сім’ї в прийняті медичних рішень».

Підтема 13.3: «Медико-етична і правова оцінка лікарської помилки та ятрогенії в клінічній практиці». Підтема 13.4: «Національні та міжнародні документи, що регулюють морально-етичну, професійну та правову діяльність медичного персоналу і забезпечують права людини».

Група 14

Тема 14: «Біоетичні основи у фармакології»

Підтема 14.1: «Система фармакологічного нагляду: зарубіжний досвід».

Підтема 14.2: «Система фармакологічного нагляду в Україні».

Підтема 14.3: «Біоетичні проблеми реклами в медицині та фармації».

Підтема 14.4: «Правові проблеми реклами в медицині та фармації».

 

Орієнтовний перелік  наукових досліджень молодих вчених

студентського гуртка  з дисципліни  «ПСИХІАТРІЯ»

на 2020-2021 навчальний рік

Науковий керівник: Панченко Тетяна Михайлівна асистент кафедри психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології

 

Перелік тем можливих досліджень у роботі.

 

    Результати наукової  роботи зі студентами останніх років:

студентська наукова проблемна група з 11 студентів 1 курсу фарм.ф-ту з проблем дослідження впливу медіа-простору на сприйняття образу тіла й зовнішності у сучасної молоді та з дослідження прояву різних типів  темпераменту у працівників фармації. Результати роботи: чотири доповіді на 81 науковому медичному Конгресі «Медицина 21 сторіччя», чотири публікації у наук.збірнику ДНМУ, квітень 2019 р.  Дві наукові студентські роботі отримали Диплом 1 та 3 ступеню на 81 науковому медичному Конгресі «Медицина 21 сторіччя», ДНМУ, квітень 2019 р.;

студентська наукова група з 3 студентів 4 курсу медичного факультету №1 та 2 студентів 1 курсу фармацевтичного факультету з розвитку навичок здорового способу життя, психічної саморегуляції  і перенесення дистресу та ефективної взаємодії       серед учнівської та студентської молоді  за принципом «рівний-рівному». Результати роботи: підготовка Проєкту «БУДЬМО ЗДОРОВІ З ДНМУ» та отримання мікрогранту від гуманітарного фонду «Карітас» на проведення низки тренінгів в загальноосвітніх школах м. Краматорська та Донецької області зі здорового способу життя та профілактики психічного здоров’я.

У вересні 2020 році викладачі кафедри разом зі студентами та інтернами прийняли участь у 82-му всеукраїнському науковому медичному конгресі студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя» (з міжнародною участю), присвячений 90-річчю Донецького національного медичного університету та 90-річчю Студентського наукового товариства імені професора М. Д. Довгялло. У секції «Неврологія, нейрохірургія. Психіатрія, психотерапія, наркологія, медична психологія» було представлено 4 доповіді, дві з яких зайняли призові місця:

 1. Доповідач: Черняєва А. О.  (1 місце)

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРІОТЕРАПІЇ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДАХ

Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

кафедра психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології

в. о. зав. кафедрою – к. мед. н., доц. Путятін Г. Г.

наук. керівник - к. психол. н., доц. А. В. Кабанцева

 1. Доповідач: Дробишенец Л. С. (3 місце)

ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ І РИЗИК СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТІВ ВУЗІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ  

Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

кафедра психіатрії, психотерапії, наркології і медичної психології

в. о. зав. кафедрою – к. мед. н., доц. Путятін Г.Г.

наук. керівник - асист. Мішина О.В.

 1. Доповідач: Доповідач: Летюшева Є.І.

ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ФАРМАЦЕВТА ОЧИМА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

кафедра психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології

в. о. зав. кафедрою – к. мед. н., доц. Путятін Г. Г.

наук. керівник – к. психол. н., доц. Ю. М. Ящишина

4. Доповідач: Чінчін В. А.

ЧОГО ОЧІКУЮТЬ ВІДВІДУВАЧІ АПТЕК ВІД ФАРМАЦЕВТА: РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ

Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

кафедра психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології

в. о. зав. кафедрою – к. мед. н., доц. Путятін Г. Г.

наук. керівник – к. психол. н., доц. Ю. М. Ящишина