top of page
Головна сторінка. Історія кафедри

 ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Після переїзду ДНМУ на підконтрольну українській владі територію з 2015 р. по серпень 2020 р. кафедру офіційно очолювала д.мед.н., професор Осокіна Ольга Ігорівна, учбовим доцентом кафедри був к.мед.н., доцент Путятін Геннадій Геннадійович. 

З 2015 р. клінічними базами кафедри стають міська психіатрична лікарня м. Краматорська, обласна психіатрична лікарня м. Слов’янська та міський наркологічний диспансер м. Краматорська. Протягом весняного семестру 2014-2015 навчального року на кафедрі фактично працювали завідувач та учбовий доцент, організовували навчальний процес зі студентами та лікарями-курсантами, займались пошуком кафедральних приміщень у лікарнях, їхнім матеріально-технічним обладнанням і відроджували з нуля навчально-методичні матеріали і всю документацію відповідно до номенклатури справ кафедри.

У 2015-2016 навчальному році  кафедра працювала в інтенсивному режимі, відновлюючи свій кадровий потенціал, навчально-методичну базу, наукові напрямки та нарощувала обсяг лікувальної діяльності.  

З цього часу розпочалось активне співробітництво з практичними лікарями-психіатрами. Кожного року двічі на рік кафедра є організатором регіональних науково-практичних конференцій, в яких беруть участь лікарі-психіатри, наркологи, психологи, науковці та молоді вчені Донецької області та інших областей (у 2016-2019 рр. кафедрою було організовано 7  науково-практичних конференцій та декілька круглих столів). Співробітники кафедри надають активну консультативну та лікувальну допомогу хворим на психічні розлади в Донецькій області. Так, кожен календарний рік на кафедрі проводиться більше 650 консультацій хворих на психічні розлади з охватом всієї Донецької області.

В 2016 році співробітниками кафедри сумісно з практичними лікарями було створено професійне об’єднання «Ліга психіатрів, психотерапевтів, наркологів, неврологів та психологів України у Донецькій області» (Голова Ліги – професор Осокіна О.І.). Головною метою цього формування є сприяння науковій розробці питань теорії медицини і практики охорони здоров’я в галузі психіатрії, психотерапії, наркології, неврології, психології і суміжних дисциплін.

У 2016 р. кафедра набула ліцензію МОЗ України на підготовку науковців PhD ступеня за спеціальністю «Психіатрія».

На кафедрі вивчаються слухачі факультету післядипломної освіти на циклах з інтернатури «Психіатрія», спеціалізації, стажування тематичного удосконалення та передатестаційних циклах (ПАЦ – до 2020 р.) по напрямках: «Психіатрія», «Психотерапія», «Наркологія», «Медична психологія» та студенти медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів за дисциплінами – «Психіатрія, наркологія», «Медична психологія», «Основи біоетики та біобезпеки». Щороку біля 400 лікарів-слухачів набувають спеціальність і підвищують свою кваліфікацію .

Під керівництвом проф. Осокіної О.І. у 2016-2019 рр. був написаний підручник «Медична психологія» (2019 р.), навчальні посібники «Шизофренія, шизотипові та маячні розлади» (2016 р.) та «Основи біоетики та біобезпеки» (2016 р.). Також видано монографію «Шизофренія: аналіз спектру психозів» та колективна монографія «Раннє втручання в психоз (нові діагностичні та терапевтичні парадигми)» (2019 р.).

У 2016-2018 рр. в рамках науково-дослідної роботи «Комплексна оцінка ранніх стадій захворювань психічного та неврологічного спектру у пацієнтів та членів їх сімей (клініка, діагностика, лікування, реабілітація, прогноз)» (керівник НДР проф. О.І. Осокіна), запланована 1 докторська дисертація, вдало захищена магістерська наукова робота, та отримано диплом магістра медицини за спеціальністю «психіатрія» (Є.Е. Смаль).

З 2016 р. на кафедрі створено і працює студентське наукове товариство, студенти приймають участь у науково-практичних форумах з міжнародною участю та мають призові місця.

Кафедра має професійні контакти з ДУ «Інститут неврологи, психіатрії і наркології НАМН України», ДЗ «Науково-практичний, медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», Науково-практичним товариством неврологів, психіатрів та наркологів України, Асоціацією психіатрів України, та багатьма кафедральними колективами й спеціалізованими лікувальними установами.

У 2016-2018 рр. за підтримки Міністерства Охорони Здоров’я працівники кафедри відвідали лікувальні, освітні та наукові установи Словакії, Австрії, Італії, Словенії, Франції, Іспанії, Польши, Чехії та Угорщини.

У 2017 року співробітники кафедри сумісно з практичними лікарями-психіатрами реалізували візит до історично відомої психіатричної лікарні м. Мюнстерлінген (Швейцарія) з метою обміну досвідом та реалізації професійної співпраці. Протягом цього візиту професор Осокіна О.І. була запрошена до Констанзького Університету (м.Констанз, Германія), в якому успішно провела декілька лекцій англійською мовою для студентів психологічного факультету.

З 2017 по 2020 рр. за підтримки Центру інтернаціональної освіти Норвегії та наукового центру Університету м. Турку (Фінляндія) стартував науковий проект «European Child and Adolescent Mental Health Service», в якому приймали участь 17 країн світу (кафедра психіатрії, психотерапії, наркології та мед. психології ДНМУ – відповідальна за реалізацію цього проекту від України). За результатами цих наукових досліджень видано декілька спільних статей у закордонних топових фахових Scopus-виданнях.

З 2016 року у ДНМУ з’явилось дві філії (у м.  Кропивницький та м. Маріуполь), у зв’язку з чим співробітниками кафедри було створено відповідні кафедри у цих містах, вирішені кадрові та організаційні питання, налагоджені взаємозв’язки між філіями. Клінічними базами кафедри у м. Кропивницький стає КЗ «Обласна психіатрична лікарня м. Кропивницький» та у м. Маріуполь КЗ «Міська психіатрична лікарня №7 м. Маріуполь»

У складі колективу кафедри у Краматорську та у філіях працюють 2 доктори медичних наук, професори; 6 кандидатів наук, доцентів; 15 асистентів  та 2 лаборанти кафедри

Співробітники кафедри активно приймають участь в науково-практичних конференціях та проходять стажування в Україні та за кордоном з метою підвищення фахової та педагогічної кваліфікації, завдяки чому стає реальним підвищення якості додипломної та післядипломної освіти в галузі психіатрії та медичної психології, впровадження нових прогресивних методів навчання слухачів та лікування пацієнтів.

У 2017-2019 рр. співробітники кафедри активно стажувались в закордонних країнах (м. Варшава (Польша), м. Прага (Чехія), м. Печ (Угорщина), м. Таллін (Естонія), м. Рим (Італія), м. Берлін (Германія), м. Турку (Фінляндія), м. Афіни (Греція)).

З вересня 2020 року обов’язки завідувача кафедри виконує к.мед.н., доцент Путятін Г.Г.       

 

logo_dnmu.png
bottom of page