top of page
Репозитарій монографій

Монографії:

О.И. Осокина
ШИЗОФРЕНИЯ:
анализ спектра психозов
В.А. Абрамов, О.І. Осокіна,  Б.Б. Івнєв

ЖИТТЯ З ПСИХІЧНИМ РОЗЛАДОМ:

екзистенційно-особистісні аспекти одужання

В.А. Абрамов, О.І. Осокіна, Г.Г. Путятін

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ПСИХІАТРІЯ:

ціннісно-гуманістичні підходи

Панченко О.А., Кабанцева А.В., Симоненко Е.Б.
Информационное здоровье ребенка. 
Панченко О.А., Банчук Н.В., Кабанцева А.В.
Психологический контроль на автомобильном транспорте
Ящишина Ю.Н., Алексейчук
«Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі ВНЗ»
Ящишина Ю.Н., Алексейчук І.С.
«Особливості організації психолого-педагогічного супроводу процесу розвитку психічного здоров’я студентської молоді»
 • Монографії:

 1. Осокина О.И. Шизофрения: анализ спектра психозов: монография. Краматорск: «Каштан», 2016. 340 с.

 2. Осокіна О.І., Івнєв Б.Б., Денисов Є.М. Психотерапія і психосоціальна реабілітація пацієнтів з первинним психотичним епізодом (розділ в монографії). – С. 150-229;

 3. Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін: еволюція та управління: монографія / за заг. ред. Мироненка Є. В.  / Ящишина Ю. // Особливості  розвитку ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх управлінців в умовах вищого закладу освіти.  Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 272 с. С. 232-262 .

 4. Осокіна О.І., Путятін Г.Г., Ушенін С.Г. Функціональне відновлення пацієнтів з первинним психотичним епізодом та проблема стигматизації при шизофренії (розділ в монографії). С. 229-255 // Раннє втручання в психоз (нові діагностичні та терапевтичні парадигми): колективна монографія. Харків: «Видавець Строков Д.В.», 2019 – 324. с.

 5. Ящишина Ю.Н., Алексейчук « Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі ВНЗ» (розділ в монографії), стор. 512-513.

 6. Ящишина Ю.Н., Алексейчук І.С. «Особливості організації психолого-педагогічного супроводу процесу розвитку психічного здоров’я студентської молоді». Монографія за загальною редакціею проф.. Ю.Д. Бойчука 2018р.

 7. Сучасні здоров'язбережувальні технології : монографія / за заг. ред. проф. Ю.Бойчука. - Ящишина Ю., Алексейчук І.// - Здоровязберігаючі технології в навчально-виховному процесі ВНЗ –Харків : Оригінал 2018. – 724 с. – С. 512 – 518.

 8. Панченко О.А. Кабанцева А.В. Источники инфорационного воздействия на ребенка (раздел в монографии). Информационная безопасность ребенка: монография. К.: КВИЦ, 2016. Гл. 3. С. 117-168.

 9. Панченко О.А., Кабанцева А.В., Симоненко Е.Б. Информационное здоровье ребенка. Психотерапевтическая и психологическая помощь ребенку, подвергшемуся информационному воздействию (раздел в монографии). Информационная безопасность ребенка: монография.  К.: КВИЦ, 2016. Гл. 6. С. 263-307.

 10. Панченко О.А., Банчук Н.В., Кабанцева А.В. и др. Медико-психологический контроль на автомобильном транспорте: монография / под общ ред. проф. О.А. Панченко. Харьков: ИПП «Контраст», 2017, 288 с.

Нововведення:

Впровадження нових методів реабілітації в психіатрії у 2013-2016 рр., які розроблені на кафедрі

logo_dnmu.png
bottom of page