Лікувальна робота

Види лікувальної роботи, які виконуються співробітниками кафедри: 

1.   Курація хворих.

2.   Консультації хворих у стаціонарах, поліклінічних відділеннях та денних стаціонарах.

3.   Консультації певного контингенту хворих (неясні, важкі в лікувально-діагностичному сенсі хворі) поза межами обходу.

4.   Проведення обходів та  участь в обходах у клінічних відділеннях.

5.   Проведення  (участь) консиліумів, комісіонних осмотрів, медичних нарад,участь у складі ЛКК.

6.   Клінічний розбір хворих співробітниками кафедри сумісно із групами студентів,інтернів, курсантів.

7.   Консультації лікаря-психолога та психотерапевта.

8.   Первинне психологічне інтерв'ю, психодіагностичне дослідження.

9.   Індивідуальна психокорекція та психотерапія.

10. Групова психотерапія.

11. Проведення психопрофілактичної роботи з населенням, в тому числі студентами.

12. Проведення психоосвітньої роботи із пацієнтами та їхними родинами.