Конференції

У 2015-2017 роках співробітники кафедри відвідали ряд науково-практичних конференцій, симпозіумів та конгресів, серед яких:

 

  • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики, терапії та реабілітації посттравматичних стресових розладів», 28-29 травня 2015 р. в  м. Харків.

  • Науковий симпозіум з міжнародною участю «Мозок та стрес», 1-2 жовтня 2015 р. в  м. Дніпропетровськ.

  • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особливості надання медичної допомоги в умовах гібридної війни», 26-27 травня 2016 року, Донецьк-Лиман-Св'ятогірськ.

  • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоціальна реабілітація в психіатрії», 19-20 травня 2016 року, м. Харків.

  • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Від спеціалізованої психіатричної допомоги до системи охорони психічного здоров'я», 14-15 квітня 2016 року в м. Київ.

  • Науково-практична конференція з міжнародною участю "Медико-психологічна допомога при постстресових станах: діагностика, лікування, реабілітація" 22-23 грудня 2016 року в м. Костянтинівка.

  • V-й Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України з  міжнародною участю "Неврологічна, психіатрична та наркологічна допомога в Україні: тенденції розвитку та сучасні виклики", 16-17 березня 2017 року в м. Харкові.

  • Scientific meeting «Challenges of adolescent psychiatry», March 13th-15th 2017 was held in Turku, Finland.

  • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психіатрія ХХІ століття: проблеми та інноваційні рішення», 27-28 квітня 2017 року в м. Київ.

ПЛАН проведення науково-практичних конференцій у 2016-2017 роках, які організовано кафедрою психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології сумісно з кафедрою неврології та нейрохірургії ДНМУ

 

Тема науково-практичної конференції:

  1.  «Тривожно-депресивні розлади: сучасні підходи до діагностики, терапії і реабілітації»

22.03.2016                                                                                                                                               Виконано

 

  2.  «Актуальні питання хронічних психічних і неврологічних захворювань (лікувально-діагностич на тактика, реабілітація і про-филактика)»

27.09.2016                                                                                                                                               Виконано

                                 

  3.  «Психіатрія. Наркологія. Неврологія. Дискусійні питання та тенденції розвитку»

12.04.20                                                                                                                                                   Виконано

  4.  «Надання психіатричної, наркологічної та неврологічної допомоги: тенденції розвитку та сучасні виклики»

27.09.2017                                                                                                                                               Планується

Місце проведення:    Краматорськ, центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. вул. В.Стуса 31,                                         актовий зал, 3 поверх.

Запрошені:     1. КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська»

                        2. КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська»

                        3. КЛПУ «Психоневрологічний диспансер м. Краматорська»

                        4. КЛПУ «Психоневрологічний диспансер м. Маріуполя»

                     

                        6. КЛПУ «Психіатрична лікарня м. Маріуполя»