top of page
Робочі програми

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: "Медична психологія"

для студентів медичного факультету

для студентів

медичного факультету МС

для студентів стоматологічного факультету

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: "Психіатрія, наркологія"

для студентів медичного факультету

для студентів стоматологічного факультету

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: "Основи психології"

для студентів медичного факультету

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: "Основи біоетики та біобезпеки"

для студентів медичного факультету

для студентів фармацевтичного факультету

для студентів фармацевтичного факультету

для студентів стоматологічного факультету

для студентів медичного факультету

для студентів стоматологічного факультету

                        Інструкція

щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу

 

Наші студенти

На кафедрі психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології ДНМУ заняття із студентами проводяться з використанням ситуаційних завдань, наглядного матеріалу. Деякі практичні навички з дисципліни «Медична психологія», «Основи психології» та «Основи біоетики та біобезпеки» добре засвоюються завдяки використанню рольових ігор, дискусійних занять в групі.

logo_dnmu.png
bottom of page