top of page
Програми професійного розвитку викладачів

  Стажування викладачів кафедри

1. Осокіна О.І., Путятін Г.Г.  Тренінг з психодіагностики шизофренії: This ICH GCP E6(R2) Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by Trans Celerate BioPharma as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors (Отримання сертифікату) 14.06.2019 р.

2. Осокіна О.І., Путятін Г.Г. Тренінг з психодіагностики шизофренії: Successfully completed the following module(s) 17972A Protocol Overview (Отримання сертифікату) 14.06.2019 р.

3. Осокіна О.І., Путятін Г.Г. Тренінг з психодіагностики шизофренії: Pharmacovigilanct-To Safeguard Our Patients (Отримання сертифікату) 14.06.2019 р.

4. Осокіна О.І, Путятін Г.Г. Стажування (40 год). «Комплекс функціональної діагностики «Нейроком» для вивчення захворювань головного мозку», м. Харків. (Отримання сертифікату) 03.06-07.06.2019 р.

5. Осокіна О.І., Путятін Г.Г. Тренінг-програма (практичні навички з профілактики, скринінгу, діагностики та лікування хронічних неінфекційних захворювань)

6.Осокіна О.І., Путятін Г.Г. Тренінг-програма (практичні навички з профілактики, скринінгу, діагностики та лікування хронічних неінфекційних захворювань)

7. Осокіна О.І., Ушенін С. Г. Been awarded Pass (Grade B2) in First Certificate in English, Cambridge English Level1  Certificate in ESOL International (First), March, 2018.

8. Осокіна О.І., Нестеренко Т.В., Стеценко Л.А. Інтернаціональний центр прогресивних технологій у сфері психології та медицини «Astralitus», підвищення кваліфікації (60 год.) на тему: «Біосугестивна терапія для корекції психосоматичних розладів», 23-29 вересня 2018 р, м. Печ (Угорщина).

9. Осокіна О.І., Путятін Г.Г. Військовий медичний інститут м. Варшави (Польща), стажування з курсу: «Бойовий стрес» (25 год.) 13-17 листопаду 2017 р.

10. Нестеренко Т.В. Тренинговый центр «Триединство», підвищення кваліфікації (6 ак.г.) на тему: «Метафорические карты. Интенсив.» для роботи зі страхами, психосоматикой, кризами та травмами, 27 липня 2018 р, онлайн-навчання

 

                                                                   

 Міжнародна співпраця

1) Науковий проект: «Євразійське дослідження дитячого та підліткового психічного здоров’я» «Eurasian Child and Adolescent Mental Health Study (EACMHS)» (Україна-Фінляндія, 2019 рік - по теперішній час).

2) Освітній проект «Teaching for the better future» ведеться між трьома країнами: Норвегія-Арменія-Україна 2017 – 2019 рр.

3)Міжнародна культурно-освітня поїздка «Гуманітарно-медична співпраця» до Словаччини, Австрії, Франції, Іспанії, Італії, Словенії й Угорщини (Осокіна О.І., Путятін Г.Г.), 2018.

4) Міжнародна культурно-освітня поїздка «Гуманітарно-медична співпраця» до Словаччина, Австрії, Франції, Іспанії, Італії, Словенії та Угорщині (Осокіна О.І., Путятін Г.Г.), 2017.

5) Міжнародна культурно-освітня поїздка «Гуманітарно-медична співпраця» до Словацької Республіки, Австрії, Німеччини, Франції, Чехії та Польщі (Осокіна О.І., Путятін Г.Г.), 2017.

6) Міжнародна культурно-освітня поїздка «Гуманітарно-медична співпраця» до Словацької республіки, Республіки Австрія, Італійської Республіки, Республіки Словенії та Угорщини (Осокіна О.І., Путятін Г.Г.), 2016.

4) Відвідування університету ім. Каменського в м. Братислава (Словаччина)  8-9 жовтня (2017 рік)

8) Обмін досвідом у психіатричному шпиталі м. Мюнстерлінген, Швейцарія 3-7 травня  (2017рік)

9) Науковий мітінг "Психотерапия психотравми" м.Констанз, Німеччина  4 травня (2017рік)

10) Науковий мітинг, м. Турку, Фінляндія (2017 рік)

11) Зустріч професора дитячого психіатра з Норвезького університету Норберта Скакаускаса 13 липня (2017 рік)

12) Зустріч колег з м. Вільнюс (Литва), жовтень (2017 рік) 

13) Зустріч представників з Ізраїлю (2016 рік)

14) Відвідування Грацького медичного університету,   м. Граць, Австрія (2016 рік)

15) Відвідування шпиталю Нігуарда, м. Мілан, Італія (2016 рік)

16) Відвідування міської лікарні м. Стара Любовня, Словакія (2016 рік)


 

                                                         Участь працівників кафедри у наукових заходах

 1. Конференція з міжнародною участю «Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм». (Луганськ, 2014);

 2. Науково-практична конференція із міжнародною участю «Медична та психологічна реабілітація та абілітація» (Костянтинівка, 2014);

 3. Международная научно-практическая конференция «Человек и транспорт. Эффективность. Безопасность. Эргономика» (Санкт-Петербург, 2014);

 4. Науково-практична конференція «Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України – наукова школа дитячої психології» (Київ, 2015);

 5. Міжнародна науково-практична конференція «Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах» (Київ, 2015);

 6. ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015 (Wroclaw, Poland, 2015);

 7. Міжнародний конгрес «Медицина транспорту – 2015» (Одеса, 2015);

 8. Науково-практична конференція із міжнародною участю «Медичний та психологічний контроль стану людини» (Костянтинівка, 2015);

 9. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні, психологічні та політичні проблеми транскордонної безпеки» (Одеса, 2016);

 10. ХVІ Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості» (Київ, 2016);

 11. Міжнародний круглий стіл «Міжнародні норми та стандарти в сфері безпеки на транспорті. Проблематика та передова практика» (Київ, 2016);

 12. Національна конференція «Розвиток державної політики та інформаційних технологій у сфері безпеки дорожнього руху» (Київ, 2016);

 13. Х Міжнародна науково-практична конференція «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (Київ, 2016);

 14. XV Минский международный форум по тепло- и масообмену (Минск, 2016);

 15. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медико-психологічна допомога при постстресових станах: діагностика, лікування, реабілітація» (Костянтинівка, 2016);

 16. XXII edycji Miedzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencji Naukowej ‘Zycie bez boly’ (Poland, 2017);

 17. V Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України «Неврологічна, психіатрична та наркологічна допомога в Україні: тенденції розвитку та сучасні виклики» (Харків, 2017);

 18. VI Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 2017);

 19. ІХ Міжнародна науково-практична конференція  з позитивної психотерапії Н.Пезешкіана «Життя, конфлікти і любов в транскультуральному світі» (Одеса, 2017);

 20. Круглий стіл з участю міжнародних спеціалістів «Раннє виявлення суїцидальних тенденцій у дітей і підлітків та методи їхньої корекції» (Харків, 2017);

 21. І Міжнародний Конгрес з питань реформування системи управління безпеки дорожнього руху (Київ, 2017);

 22. Міжнародна науково-практична конференція  «Сучасний вимір психології та педагогіки» (Львів, 2017).

 23. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого - погляд у майбутнє» (Київ, жовтень 2017);

 24. Міжнародна науково-практична конфенренція «Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки» (Одеса, листопад 2017); 

 25. Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Медико-психологічні виклики сучасності»  (м.Костянтинівка, Донецька обл, листопад 2017).

 26.  II International Scientific and Practical Conference "TOPICAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE" (Warsaw, Poland. November, 2017).

 27. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології» (Харків, грудень).

 28. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії», м. Маріуполь 28.02.2018 р.

 29. XI щорічна науково-практична конференція «Становлення та розвиток особистості в умовах інформаційної війни», м. Київ 02.03.2018 р.

 30. ХХIV науково-практична конференція  з нагоди Міжнародного дня інвалідів  2018 року «Життя без болю. Здорові діти – здорова Європа»  «Велика наука для маленьких пацієнтів», (м. Згожелець, Польща 15-17.03.2018 р.)

 31.  Міжнародна  науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук» 23-24 березня 2018. Львів.

 32.    International Conference «Psychological Applications and Trends 2018» Porto, Portugal, 5-7 may, 2018.

 33. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa «Jagelollńska Wiosna Fizjoterapii» Krakow, 25-26 Maj, 2018.

 34. Міжнародна  науково-практична конференція «Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний і соціологічний виміри» Одеса, 31 травня-1 червня 2018 року.

 35. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми оптимального функціонування особистості у сучасних умовах» 25 жовтня 2018 м. Харків.

 36. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Реалізація тривоги у психічні та соматичні розлади у населення в зоні проведення антитерористичної операції», 2 листопада 2018 року, Костянтинівка.

 37. Світовий медичний форум «MEDICA-2018», 12-15 листопада 2018 року, Дюсельдорф, Німеччина.

 38. І Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині», Харків, 28-30 листопада, 2018 року. (участь без доповіді).

 39. «Перспективи розвитку психології як науки в країнах ЄС та в Україні», 1–2 лютого 2019 року  Варшава, Республіка Польща.

 40. Науково-практичний круглий стіл «Інформаційно-психологічні виклики в умовах гібридної війни», Костянтинівка, 26 лютого 2019.

 41. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми», Київ, 15 березня 2019.

 42.  ХХV науково-практична конференція  з нагоди Міжнародного дня інвалідів  2019 року «Життя без болю. Здорові діти – здорова Європа»  «Велика наука для маленьких пацієнтів», (м. Згожелець, Польща 28-30.03.2019 р.).

 43. International scientific and practical conference «Prospects for the development of psychology as a science in EU countries and Ukraine»: Conference proceedings. February 1-2, 2019. Warsawa, Poland.

 44. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики», Київ, 11 квітня 2019.

 45. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Технології психолого-педагогічного  супроводу виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб», Київ, 18 квітня 2019 року.

 46. «Медико-психологічні проблеми реабілітології», Костянтинівка, Донецька обл., 30 жовтня 2019 року.

 47. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» Харків, 28-29 листопада 2019.

 48. «Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості» Запорожжя, 13-14 грудня 2019 року,

 49. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переяслав, 2020.

 50. V міжнародна науково-практична конференція «Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів»  Київ, 19 березня 2020 р.

 51. Dynamics of the development of world science, Ванкувер, 13-15 травня 2020 р.

 52. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Інтеграційний розвиток особистості і суспільства: психологічний та соціологічний вимір (Одеса, 12 червня 2020 р.);

 53. Міжнародний онлайн симпозіум для лікарів «Мистецтво лікування», 09 липня 2020р, Кропівницький.

 54. Всеукраїнська науково-практична конференція для лікарів. Мистецтво лікування. 23-24 квітня 2020р. м. Маріуполь

 55. Україно-Американський симпозіум «Неврологія і офтольмологія сьогодні: колаборація на стику спеціальностей. 29 травня 2020р. м. Київ

 56. Всеукраїнська науково-практична конференція для лікарів. Мистецтво лікування. 21-22 травня 2020р. м. Львів

 57. Всеукраїнська науково-практична конференція для лікарів. Мистецтво лікування. 14-15 травня 2020р. м. Полтава.

 58. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів. Мистецтво лікування. 11 червня 2020р. м. Луцьк.

 59. Науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю. «Оптимізація психофармакологічних підходів до лікування психічних та поведінкових розладів». 4-5 червня 2020р. м. Харків.

 60. Науково-практична конференція «Мовна комунікація: наука, культура, медицина». 04 – 05 червня 2020. м. Тернопіль.

 

 

 

Кабанцева А.В.

 1. Вебінар «Інтелектуальна карта: використання в освітній діяльності» (1,5 години). Дата: 14.09.2018.

 2. Вебінар «Емоційний інтелект. Практикум» (2 акад. год.). Дата: 06.12.2018.

 3. Вебінар «Використання Google Classroom для організації високотехнологічного навчання» (2 академ. год., Сертифікат № YA409575 від 07.02.2019).

 4. Програмний курс «Стрес і стрес-менеджмент учасників освітнього процесу» (36 год. Сертифікат № SB 945789 від 17.10.2019).

 5. Семінар «психологічна служба в системі освіти України» (4 акад. год./0,1 кредиту ЄКТС. Сертифікат № SV270607 від 29.01.2020).

 6. Вебінар «Базовые навыки психолога» (2 акад. год.). Дата: 1.07.2020.

№ HN249172 (1).jpg
№ SB945789 (1).jpg
Кабанцева Анастасия Валериевна.jpg
certificate мент карти вересень 2018.jpe
Гугл класс № YA409575.jpg
Свідоцтво Емоц інтел № TS298611.jpg
№ SV270607.jpg

Ящишина Ю.М.

У липні 2016 р. прийняла участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації для освітян (Україна – Польща - Німеччина), диплом ЕЕ 22-16;

У 2014 – 2016 рр. пройшла онлайн-курси Оксфордського центру когнітивної та поведінкової психології (CBT), Великобританія.

У 2018 р. за підтримки «The Federation Global Initiative on Psychiatry» і «Andrey Sakharov research Centre for democratic development» прийняла участь та представила результати досліджень у Європейській конференції Eastern European Eating Disorders Network (Латвія, Каунас) (див.фото 1 ).

У 2019 - 2020 рр. – навчальний тренінг навичок діалектичної поведінкової терапії (DBT) для людей, що страждають порушеннями емоційної саморегуляції та труднощами в сфері міжособистісних відносин в  DBT Center Ukraine; (див.фото 2 ).

У 2020 р. – навчальний онлайн-семінар з терапії прийняття та відповідальності (АСТ) сертифікованого АСТ-терапевта Н.Чернова, зав.відділенням психотерапевтичної допомоги та реабілітації ПКБ ім. Алексєєва, Центр контекстуальної поведінкової терапії (Росія). (див.фото 3 ).

Дійсний член Національної психологічної асоціації (НПА), включено до Всеукраїнського реєстру психологів України.

Регулярно проводить авторські майстер-класи та тренінги з розвитку навичок емоційної регуляції, перенесення дистресу, міжособистісної ефективності, розладів харчової поведінки (див.фото 4).

Є головним редактором рецензованого міжнародного науково-практичного журналу «Розлади харчової поведінки: сучасний досвід» Асоціації лікарів і психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція» (Україна). (див.фото 5).

фото 1.jpg
фото 2.png
%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%204_edited.jpg
фото 3.jpg
фото 5.jpg

Нестеренко Т.В.

изображение_viber_2020-10-01_10-21-54.jp
изображение_viber_2020-10-01_10-24-00.jp
logo_dnmu.png
bottom of page