top of page
Наукова тема кафедри

Виконання науково-дослідних робіт співробітниками кафедри:

 1. Тема НДР: «Комплексна оцінка ранніх стадій захворювань психічного та неврологічного спектру у пацієнтів та членів їх сімей (клініка, діагностика, лікування, реабілітація, прогноз)» (внутришньоуніверситетська НДР. Термін виконання - 2016-2018).

2. Тема НДР: «Оптимізація сучасних підходів до діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з захворюваннями органів порожнини рота та щелепно-лицевої області» (внутришньоуніверситетська НДР. Термін виконання - 2016-2018).

 

Наукова проблема над якою працює кафедра: Медико-психологічна реабілітація і абілітація населення в умовах інформаційно-психологічної війни і пов’язаних з нею викликів.

  Актуальність проблеми.

У часи інформаційно-психологічної війни джерела ризиків виникнення катастрофічних особистісних трагедій призводять до нестабільності, розвитку дезадапційних станів, психічної патології серед населення.

За даними ВООЗ, психічні та поведінкові розлади виявляються у більш ніж 25% всіх людей в певні періоди їх життя та є дуже поширеними в усьому світі. Внаслідок зазначених розладів деформується особистість людини, виникає її дезадаптація. Для більшості осіб, які зазнали вплив інформаційно-психологічної війни властиві травмуючі чинники, що пов'язані з такими надзвичайними подіями як бойові дії, терористичні акти, інформаційні атаки, нестабільний економіко-соціальний стан суспільства, напружений ритм і низький рівень якості життя.

Слід відзначити високий вплив негативних емоційних реакцій, що можуть потенціювати суїцидальну небезпеку таких осіб. Ризик аутоагресивної поведінки у осіб з невротичними і пов'язаними зі стресовими розладами в цілому в 3 рази вище, ніж в популяції. Найбільшу небезпеку серед цієї групи розладів становлять особи з наявністю травмуючої події, де ризик суїцидальних спроб перевищує такий в популяції в 6 разів. Отже, проблема профілактики, своєчасної діагностики та реабілітації постраждалих осіб особливо складна. Розробка ефективних профілактичних, лікувальних та реабілітаційних методів є важливим медико-соціальним завданням сучасної психіатрії.

Основні наукові публікації викладачів кафедри:

  • Статті Scopus, Web of Science:

  1.  Andre Sourander, Roshan Chudal, Norbert Skokauskas, Ahmed Malallah Al‑Ansari, Anat Brunstein Klomek, Chanvit Pornnoppadol, Gerasimos Kolaitis, Junko Maezono, Hans‑Cristoph Steinhausen, Helena Slobodskaya, Hitoshi Kaneko, Jaya Regmee, Liping Li, Mai Huong Nguyen, Meytal Grimland, Olga Osokina, Say How Ong, Samir Kumar Praharaj, Sigita Lesinskienė, Sturla Fossum, Tjhin Wiguna, Valentina A. Makasheva, Venla Lehti Unmet needs of child and adolescent psychiatrists among Asian and European countries: does the Human Development Index (HDI) count // European Child & Adolescent Psychiatry https://doi.org/10.1007/s00787-017-1095-7.

  2.  Осокина О. И., Ивнев Б.Б., Путятин Г.Г., Ушенин С.Г., Денисов Є.М. Критичность к болезни при шизофрении: диагностика и инсайт-ориентированная психотерапия // Запорожский медицинский журнал. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 397–403.

  3. Osokina O.I., B.B. Ivnyev, V.A. Abramov Correlations of Parameters of Cerebral Evoked Potentials with Age, Clinical, and Social Characteristics of Patients with the First Episode of Psychosis // Neurophysiology. – 2014. - Vol. 46, No.3. P. 254 – 262.

  4. Osokina, O.I., Ivnyev, B.B. Cerebral Evoked Potentials in Patients at an Early Stage of Schizophrenia // Neurophysiology, 2018. - Vol. 50, No. 4. – P. 292-301. DOI 10.1007/s11062-018-9751-1 http://link.springer.com/article/10.1007/s11062-018-9751-1

  5. Panchenko O.A., Sliwinski Z., Radchenko S.M., Kabantseva A.V. Hardware-software medical rehabilitation complex for vertebral diseases patient. Fizjoterapia Polska. Agencja Wydawnicza Medsportpress, 2015; 3(15): P. 6-11. H-Index 9, SJR 0,189 (2018). https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84951100945&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=311ab412a8188dee8ebcc96f36648815&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%287004783303%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=http://fizjoterapiapolska.pl/ru/article/hardware-software-medical-rehabilitation-complex-for-vertebral-diseases-patients/

 

  

   Наукова робота серед студентів і інтернів

Систематично на кафедрі ведеться наукова робота серед перспективних молодих вчених. На даний час на кафедрі діють два студентських наукових гуртка з дисциплін «Психіатрія»,  «Основи біоетики та біобезпеки».

 

Орієнтовний перелік  наукових досліджень молодих вчених студентського гуртка  з дисципліни  «ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ»

на 2020-2021 навчальний рік

 

Науковий керівник: Нестеренко Тетяна Володимирівна, асистент кафедри психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології

 

Довідка: Для зручності та варіативності проведення наукового дослідження молодими вченими (студентами) тема досліджень може обиратися як групою студентів, де вже є пропозиції щодо напрямків розробки теми, так і одноосібно кожним із студентів окремо. Для формулювання теми ураховуються мета і завдання роботи студентського гуртка, актуальність дослідження, особові інтереси, схильності та задатки студентів.

Група 1

Тема1: «Етичні проблеми генетичної технології»

Підтема1.1: «Новітні тенденції розвитку генетичних технологій».

Підтема1.2: «Біоетичні аспекти генної терапії».

Підтема1.3: «Етичні, правові та соціальні аспекти і біобезпека пренатальної діагностики, та популяційних скринінгових досліджень».

Підтема1.4: «Генетична паспортизація і превентивна хірургія: біоетичні аспекти».

Група 2

Тема2: «Біоетичні аспекти донорства та трансплантології»

Підтема 2.1: «Проблема комерціалізації в трансплантації».

Підтема 2.2: «Етичні проблеми, що пов’язані із констатацією смерті людини. Прижиттєве пожертвування органів».

Підтема 2.3: «Трансплантація і донорство в Україні».

Підтема 2.4: «Медико-етичні проблеми ксенотрансплантації».

 Група 3

Тема3: «Біоетичні аспекти реанімації, смерті та евтаназії»

Підтема 3.1: «Біоетичні проблеми реанімації».

Підтема 3.2: «Визначення, види евтаназії. Життєвий сенс вибору смерті».

Підтема 3.3: «Біоетичні та правові проблеми евтаназії та суїциду за сприянням лікаря. Правове регулювання евтаназії в Україні та зарубіжних країнах».

Підтема 3.4: «Евтаназія: пошуки альтернативи».

Група 4

Тема4: «Етичні проблеми нових репродуктивних технологій»

Підтема 4.1: «Загальна характеристика репродуктивних технологій».

Підтема 4.2: «Методи штучного запліднення».

Підтема 4.3: «Експерименти на ембріонах».

Підтема 4.4: «Сурогатне материнство».

Група 5

Тема5: «Медико-етична і правова оцінка штучного аборту»

Підтема 5.1: «Біологічний та правовий статус ембріону людини».

Підтема 5.2: «Гідність і недоторканість людського життя з моменту його запліднення до природної смерті. Позиція релігійних конфесій щодо проблеми штучного аборту».

Підтема 5.3: «Право жінки на аборт: історія розвитку».

Підтема 5.4: «Право лікаря на відмову від проведення аборту».

Група 6

Тема6: «Біоетичні аспекти науково-дослідницької роботи: експеримент та клінічні дослідження»

Підтема 6.1: «Принципи доказової медицини та їх біоетична оцінка».

Підтема 6.2: «Правові основи проведення клінічних досліджень лікарських препаратів».

Підтема 6.3: «Етична оцінка методик проведення досліджень».

Підтема 6.4: «Етичний погляд на використання тварин у наукових пошуках та навчальному процесі».

Група 7

Тема 7: «Екологічні аспекти використання генетично модифікованої продукції»

Підтема 7.1: «Основні принципи оцінки генетично модифікованих організмів та їх біобезпечність». Підтема 7.2: «Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами».

Підтема 7.3: «Маркування генетично модифікованої продукції».

Підтема 7.4: «Оцінка генетично модифікованих продуктів в Україні».

Група 8

Тема 8: «Сучасні біотехнології та їх роль у медицині та суспільстві»

Підтема 8.1: «Етико-правові аспекти історичного розвитку біотехнологій. Екологічні біотехнології».

Підтема 8.2: «Нормативна база екологічної безпеки біотехнологічних виробництв».

Підтема 8.3: «Відходи біотехнологічних виробництв, можливості їх утилізації».

Підтема 8.4: «Гігієнічний та мікробіологічний контроль біотехнологічних виробництв».

 Група 9

Тема 9: «Вакцинація: біоетичні та правові аспекти» 

Підтема 9.1: «Історична довідка та медичні аспекти вакцинації».

Підтема 9.2: «Щеплення дітей проти інфекційних хвороб: обов’язкове чи за бажанням батьків?». Підтема 9.3: «Правове регулювання вакцинації в Україні та світовий досвід».

Підтема 9.4: «Виготовлення, транспортування та зберігання вакцин: контроль якості».

Група 10

Тема 10: «Біологічні загрози»

Підтема 10.1: «Основні джерела виникнення біологічних загроз».

Підтема 10.2: «Епідеміологічна тріада. Епідеміологічні вимірювані змінні».

Підтема 10.3: «Види біологічних ризиків. Біологічна зброя та біотероризм».

Підтема 10.4: «Законодавство у сфері біобезпеки. Міжнародний досвід».

Група 11

Тема 11: «Клонування тварин і людини: біоетичні проблеми»

Підтема 11.1: «Технологія клонування».

Підтема 11.2: «Типи клонування людини».

Підтема 11.3: «Релігія і клонування».

Підтема 11.4: «Клонування вищих тварин та людини: дозволити чи заборонити».

Група 12

Тема 12: «Медико-етичні та правові проблеми та біобезпека профілактики, діагностики та лікування ВІЛінфікованих, осіб з туберкульозом та вірусних гепатитів»

Підтема 12.1: «Діагностика та лікування ВІЛ-інфікованих. Проблема ВІЛ-інфекції в Україні» Підтема 12.2: «Діагностика та лікування осіб з туберкульозом. Особливості розповсюдження туберкульозу в Україні».

Підтема 12.3: «Діагностика та лікування вірусних гепатитів. Чи є в Україні епідемія гепатиту?».

Підтема 12.4: «Соціальне виключення ВІЛ-інфікованих. Проблеми морально-етинчого характеру». Група 13

Група 13

Тема 13: «Біоетичні основи професійної діяльності лікаря»

Підтема 13.1: «Моделі стосунків між лікарем і пацієнтом».

Підтема 13.2: «Стосунки хворого з персоналом лікувальних установ і сім’єю. Роль сім’ї в прийняті медичних рішень».

Підтема 13.3: «Медико-етична і правова оцінка лікарської помилки та ятрогенії в клінічній практиці». Підтема 13.4: «Національні та міжнародні документи, що регулюють морально-етичну, професійну та правову діяльність медичного персоналу і забезпечують права людини».

Група 14

Тема 14: «Біоетичні основи у фармакології»

Підтема 14.1: «Система фармакологічного нагляду: зарубіжний досвід».

Підтема 14.2: «Система фармакологічного нагляду в Україні».

Підтема 14.3: «Біоетичні проблеми реклами в медицині та фармації».

Підтема 14.4: «Правові проблеми реклами в медицині та фармації».

 

Орієнтовний перелік  наукових досліджень молодих вчених

студентського гуртка  з дисципліни  «ПСИХІАТРІЯ»

на 2020-2021 навчальний рік

Науковий керівник: Панченко Тетяна Михайлівна асистент кафедри психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології

Перелік перспективних досліджень по психіатрії

для студентів ДНМУ кафедри психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології

 

1. Проблема стигматизованого відношення до психічно хворих  і предмету «Психіатрія» серед студентів медичного університету.

 

2. Клініко-епідеміологічні дослідження адиктивних розладів у студентів-медиків.

 

3. Розлади адаптації у студентів першого та шостого курсів, причини та шляхи подолання.

 

4. Вивчення психологічних  проблем у родичів пацієнтів, які страждають хронічними психічними розладами.

 

5. Питома вага тривожних, депресивний і обсесивних станів в структурі невротичних розладів.

 

6. Дослідження етіологічних факторів у дітей з інтелектуальною недостатністю.

 

7. Аналіз медикаментозного лікування  дітей з розладами поведінки.

 

8. Проблема вибору антипсихотичного лікунання пацієнтів з первинним психотичним епізодом.

 

9. Аналіз рівня сімейної підтримки пацієнтів, які страждають  хронічними  психічними розладами.

 

10. Проблема емоційного вигорання серед медичний працівників та шляхи її подолання.

 

    Результати наукової  роботи зі студентами останніх років:

студентська наукова проблемна група з 11 студентів 1 курсу фарм.ф-ту з проблем дослідження впливу медіа-простору на сприйняття образу тіла й зовнішності у сучасної молоді та з дослідження прояву різних типів  темпераменту у працівників фармації. Результати роботи: чотири доповіді на 81 науковому медичному Конгресі «Медицина 21 сторіччя», чотири публікації у наук.збірнику ДНМУ, квітень 2019 р.  Дві наукові студентські роботі отримали Диплом 1 та 3 ступеню на 81 науковому медичному Конгресі «Медицина 21 сторіччя», ДНМУ, квітень 2019 р.;

студентська наукова група з 3 студентів 4 курсу медичного факультету №1 та 2 студентів 1 курсу фармацевтичного факультету з розвитку навичок здорового способу життя, психічної саморегуляції  і перенесення дистресу та ефективної взаємодії       серед учнівської та студентської молоді  за принципом «рівний-рівному». Результати роботи: підготовка Проєкту «БУДЬМО ЗДОРОВІ З ДНМУ» та отримання мікрогранту від гуманітарного фонду «Карітас» на проведення низки тренінгів в загальноосвітніх школах м. Краматорська та Донецької області зі здорового способу життя та профілактики психічного здоров’я.

У вересні 2020 році викладачі кафедри разом зі студентами та інтернами прийняли участь у 82-му всеукраїнському науковому медичному конгресі студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя» (з міжнародною участю), присвячений 90-річчю Донецького національного медичного університету та 90-річчю Студентського наукового товариства імені професора М. Д. Довгялло. У секції «Неврологія, нейрохірургія. Психіатрія, психотерапія, наркологія, медична психологія» було представлено 4 доповіді, дві з яких зайняли призові місця:

  1. Доповідач: Черняєва А. О.  (1 місце)

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРІОТЕРАПІЇ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДАХ

Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

кафедра психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології

в. о. зав. кафедрою – к. мед. н., доц. Путятін Г. Г.

наук. керівник - к. психол. н., доц. А. В. Кабанцева

  1. Доповідач: Дробишенец Л. С. (3 місце)

ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ І РИЗИК СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТІВ ВУЗІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ  

Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

кафедра психіатрії, психотерапії, наркології і медичної психології

в. о. зав. кафедрою – к. мед. н., доц. Путятін Г.Г.

наук. керівник - асист. Мішина О.В.

  1. Доповідач: Доповідач: Летюшева Є.І.

ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ФАРМАЦЕВТА ОЧИМА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

кафедра психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології

в. о. зав. кафедрою – к. мед. н., доц. Путятін Г. Г.

наук. керівник – к. психол. н., доц. Ю. М. Ящишина

4. Доповідач: Чінчін В. А.

ЧОГО ОЧІКУЮТЬ ВІДВІДУВАЧІ АПТЕК ВІД ФАРМАЦЕВТА: РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ

Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

кафедра психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології

в. о. зав. кафедрою – к. мед. н., доц. Путятін Г. Г.

наук. керівник – к. психол. н., доц. Ю. М. Ящишина

logo_dnmu.png
bottom of page